Økonomi

For at blive optaget på skolen, skal der indsendes en tilmeldingsblanket. Blanketten kan sendes direkte til skolen via e-tilmelding på hjemmesiden (TILMELDING). Tilmeldingsblanketten kan også printes ud fra samme side og sendes til skolen. Du kan ringe til skolens sekretær på tlf. 75164775 i vores telefontid 0830 - 1200 og aftale et evt. besøg på skolen. Når tilmeldingsskemaet er modtaget kvitterer skolen med fremsendelse af et girokort med et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Indbetaling af gebyret sikrer at man har ret til at komme i betragtning til ledige pladser, i den rækkefølge man er tilmeldt, hvis forholdene beskrevet efterfølgende taler for dette.

Elever, der er tilmeldt Fanø Efterskole, skal komme og se skolen og have en samtale med voksne og om muligt børn på skolen. Der aftales et tidspunkt, der kan passe begge parter hurtigst muligt. Under besøget tales om gensidige forventninger til et ophold på Fanø Efterskole. Har forældre, elev og skole fået et godt indtryk af hinanden, kan indgås forpligtende aftale, og dermed kan eleven optages på skolen, hvis der er tale om unge uden særlige behov. For unge med særlige behov, skal behovene vurderes før optagelse, idet det skal sikres at skolen kan leve op til at indfri disse behov.

Når eleven optages, modtager forældrene en skolekontrakt med kontonummer på hvor depositum på 1500 kr. kan indbetales. Når vi modtager beløbet er elevens plads sikret.
Depositum bruges til at dække evt. udgifter som eleven har pådraget sig undervejes i forløbet. Det resterende beløb tilbagebetales efter endt skoleår.

Skoleåret 2012-13 og 2013-14 vil koste 1850 kr. pr uge samt et engangsbeløb på 3000 kr. til dækning af studietur for den linje eleven. Endvidere opkræves der 500 kr til dækning af skoledragt.
Betalingen på de 1850,- kr. dækker ophold, undervisning, materialer m.v.
Ud over dette skal man regne med udgifter til lommepenge og transport til og fra skolen.

Eleverne får støtte til betaling af skoleopholdet fra staten. Statsstøtten beregnes af SU styrelsen på baggrund af skemaer indsendt af skolen. Disse skemaer bliver udleveret på skolen, som så sørger for at sende dem videre.
Statsstøtten afhænger af forældrenes indkomst og udgør 510,- - 1026,- kr. pr uge.

Når SU styrelsen har meldt sin statsstøtte ud beregner skolen den endelige forældrebetaling.

Man kan selv beregne sin forældrebetaling ved at gå ind på siden http://www.efterskole.dk

Vær opmærksom på, at statsstøtten delvis bortfalder, hvis eleverne ønskes fri fra skolen i undervisningstiden.