Sæl

 

 

 

 

 

Støttemuligheder på Fanø Efterskole

 

På Fanø Efterskole tilbyder vi personlig støtte til de af vore elever, der
af den ene eller anden grund har nogle udfordringer, der kræver støtte, råd og
vejledning.


Hvis du som forælder vurderer, at det er tilfældet for jeres barn, kan du
her læse, hvilke muligheder der findes.

Støtte kan enten være social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der
søges midler hertil i din kommune eller hos staten.


Fanø Efterskole  har et veluddannet personale, der er
vant til at klare disse opgaver og du er altid vel-kommen til at søge råd og
vejledning hos os.

Før du går i gang, skal du først afgøre, om der er brug for støtte til den
daglige undervisning eller om det er fritidsdelen, der søges til. - eller både
og.


Eksempler på unge, der møder særlige udfordringer i hverdagen, kan være
unge med diagnoser indenfor autismespektret (Asperger, ADHD), unge der har
været udsat for omsorgssvigt som børn, unge udsat for mobning m.fl.

Samlet set er vores erfaring på skolen, at støttelæreren ikke udgør en
erstatning for forældrene, men fungerer som en voksen rollemodel og med det
formål at støtte op omkring eleven, så denne klarer hverdagen og oplever en
succes med skoleopholdet.

Vær opmærksom på, at kommunen kan yde økonomisk støtte til skoleopholdet, hvis
de vurderer, at det er af væsentlig betydning af hensyn til den unge
(Servicelovens §52a).

Du er som forælder altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du skulle have
spørgsmål.


Støtte
i undervisningen:

Hvis den unge har behov for støtte i undervisningen, skal du kontakte din
kommunes Pædagogiske Psy-kologiske Rådgivning (PPR).

PPR udarbejder en udtalelse, som skolen skal bruge i forbindelse med ansøgning
til ministeriet. Udtalelsen skal indeholde vurdering af elevens behov for
specialundervisning.

(Lov om folkehøjskoler § 25 stk.1 og § 25 stk.2).Støtte i
fritiden:

Drejer det sig om støtte til fritidsdelen, skal du kontakte din kommunes
familieafdeling. Hvis kommunen, ud fra dine og den unges oplysninger og ud fra
en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens §50), finder frem til, at den unge
har behov for særlig støtte, kan støtten tildeles den unge. Der er forskellige
former for støttemuligheder. Det er kommunen som vurderer, hvad der vil være
relevant for den unge og som bevilger støtten (Servicelovens §52).

Skulle du få afslag på din ansøgning og finder afgørelsen urimelig, har du
mulighed for at anke - friske øjne vil så se på sagen.

Det er helt afgørende for en ansøgnings udfald, at kommunen allerede fra
starten har alle relevante oplysninger i form af skole og psykologudtalelser
samt andet vigtigt materiale. For at undgå upræcis kommunikation med kommunen
er det desuden afgørende, at man som forældre indbyrdes har diskuteret tingene
grundigt igennem før henvendelsen.


Den tildelte
støtte:

Får man tildelt personlig støtte, har skolen et specialuddannet støtteteam,
som sættes på opgaven. Det er forskelligt, hvor mange timer man får til den
daglige støtte, men alle elever i denne gruppe får tildelt en bestemt socialpædagog,
som står med hovedansvaret for støtten.

Det er vores erfaring, at den særlige støtte kan bruges til at hjælpe den enkelte
unge i alle hverdagens forhold, det være sig:

Få skabt struktur på dagen, komme op om
morgenen, praktisk hjælp og støtte, støtte til at indgå i sociale sammenhænge,
hjælp til konflikthåndtering, støtte til at tackle personlige udfordringer og
små kriser m.m..

________________________________________________________________________________