I skoleåret 2010-11 udarbejdede Fanø efterskole i samarbejde med skolens elevråd og undervisningsmiljø repræsentant en undervisningsmiljø vurdering. Eleverne skulle besvare et spørgeskema og efterfølgende analyserede undervisningsmiljø gruppen elevernes besvarelser.

 

På baggrund af analysen blev der udskiftet gulvtæpper i klasselokalerne samt opsat mørklægningsgardiner. Endvidere blev der udarbejdet procedure, regler og rammer for kontaktlærersamtaler. I skoleåret 2012-13 er der indført 2.lærersystem på kontaktlærerfunktionen, således at der er 2 lærere tilknyttet hver kontaktgruppe.

I skoleåret 2011-12 er der udskiftet 50 senge, lagt nye gulve samt renoveret på 15 værelser.

I skoleåret 2012-13 er der indkøbt nye møbler til fælles arealer, spisesal og TV.stue

I

Undersøgelsen viste at eleverne på Fanø Efterskole generelt trives og føler sig set og hørt af skolens personale.

 

Målgruppen for undersøgelsen var elever i 11
  Undersøgelsesperiode: 23-02-2011 til 23-03-2011
  Antal besvarelser ialt: 47
 

 

  Er du glad for at gå på FE
  •  Ja    38 svar 83%
  •  Nej    2 svar 4%
  •  Ved ikke    6 svar 13%
  Er du glad for dine lærere
  •  Ja    42 svar 89%
  •  Nej    1 svar 2%
  •  Ved ikke    4 svar 9%
  Er du glad for den klasse du går i
  •  Ja    38 svar 81%
  •  Nej    4 svar 9%
  •  Ved ikke    5 svar 11%
  Føler du dig tryg i klassen
  •  Ja    33 svar 72%
  •  Nej    2 svar 4%
  •  Ved ikke    11 svar 24%
  Hvormange venenr har du i din klasse
  •  antal    44 svar 100%
  oplever du, at de andre elever på FE, kan lide dig som du
er
  •  Ja    32 svar 70%
  •  Nej    2 svar 4%
  •  Ved ikke    12 svar 26%
  oplever du at I taler grimt til hinanden og om hinanden på
skolen
  •  Ja    24 svar 53%
  •  Nej    11 svar 24%
  •  Ved ikke    10 svar 22%
  Har I regler for hvordan I skal opføre jer overfor hinanden i
klassen
  •  Ja    25 svar 54%
  •  Nej    12 svar 26%
  •  Ved ikke    9 svar 20%
  Har I regler for, hvordan du og din roomie skal opføre jer
overfor hinanden
  •  Ja    18 svar 39%
  •  Nej    18 svar 39%
  •  Ved ikke    10 svar 22%
  overholder du selv de regler der er opstillet for samvær og
opførsel
  •  Ja    26 svar 57%
  •  Nej    3 svar 7%
  •  Ved ikke    17 svar 37%
  Hvor tit oplever du at der er konflikter på
skolen
  •  ofte    14 svar 30%
  •  af og til    25 svar 54%
  •  sjældent    7 svar 15%
  oplver du at konflikter på skolen bliver løst på en god
måde
  •  Ja    16 svar 36%
  •  Nej    15 svar 33%
  •  Ved ikke    14 svar 31%
  Oplever du at din kontaktlærer viser interesse for
dig
  •  Ja    37 svar 82%
  •  Nej    6 svar 13%
  •  Ved ikke    2 svar 4%
  Syntes du at din kontaktlærer gør noget for at alle i
kontaktgruppen skal have det godt
  •  Ja    25 svar 56%
  •  Nej    6 svar 13%
  •  Ved ikke    14 svar 31%
  Taler din kontaktlærer med jer om, hvordan du/I har det i
kontaktgruppen og på skolen
  •  Ja    32 svar 70%
  •  Nej    8 svar 17%
  •  Ved ikke    6 svar 13%
  Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har problemer i/på
skolen
  •  Ja    16 svar 36%
  •  Nej    21 svar 47%
  •  Ved ikke    8 svar 18%
  Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har problemer, der ikke
har noget med skolen at gøre
  •  Ja    10 svar 22%
  •  Nej    30 svar 65%
  •  Ved ikke    6 svar 13%
  Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din
kontaktlærer
  •  Ja    25 svar 54%
  •  Nej    6 svar 13%
  •  Ved ikke    15 svar 33%
  Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden
voksen på skolen
  •  Ja    39 svar 85%
  •  Nej    1 svar 2%
  •  Ved ikke    6 svar 13%
  Hvordan syntes du selv du klarer dig i klassen - rent
fagligt
  •  God    8 svar 17%
  •  Middel    33 svar 72%
  •  Dårlig    5 svar 11%
  Keder du dig i timerne
  •  Ja    25 svar 56%
  •  Nej    6 svar 13%
  •  Ved ikke    14 svar 31%
  Får du ros af lærerne for dit arbejde
  •  Rigtig meget    1 svar 2%
  •  Meget    11 svar 24%
  •  Middel    24 svar 52%
  •  Ikke meget    10 svar 22%
  •  Slet ikke    0 svar 0%
  Savner du at arbejde mere alene i timerne
  •  Ja    10 svar 22%
  •  Nej    18 svar 40%
  •  Ved ikke    17 svar 38%
  Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt
i de boglige fag (dansk, engelsk, tysk, matematik m.v)
  •  Ja    26 svar 57%
  •  Nej    10 svar 22%
  •  Ved ikke    10 svar 22%
  Oplever du at der er den nødvendige ro, når der
undervises
  •  Ja    13 svar 28%
  •  Nej    25 svar 54%
  •  Ved ikke    8 svar 17%
  Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i
timerne
  •  ja    7 svar 15%
  •  nej    9 svar 20%
  •  nogle gange    30 svar 65%
  Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilkenmåde I skal
arbejde med et emne eller en opgave
  •  Rigtig meget    2 svar 4%
  •  Meget    4 svar 9%
  •  Middel    24 svar 52%
  •  Ikke meget    11 svar 24%
  •  Slet ikke    5 svar 11%
  hvad syntes du om jeres klasselokale
  •  Meget god    1 svar 2%
  •  God    13 svar 28%
  •  Middel    16 svar 35%
  •  Mindre god    11 svar 24%
  •  Dårlig    5 svar 11%
  Hvad syntes du om pladsforholdene i klassen
  •  Meget god    9 svar 20%
  •  God    15 svar 33%
  •  Middel    13 svar 28%
  •  Mindre god    6 svar 13%
  •  Dårlig    3 svar 7%
  Hvad syntes du om indretningen af klassen
  •  God    10 svar 22%
  •  Middel    25 svar 54%
  •  Dårlig    11 svar 24%
  Hvad syntes du om antallet af steder/områder hvor man kan være
i ro
  •  Meget god    6 svar 13%
  •  God    13 svar 28%
  •  Middel    13 svar 28%
  •  Mindre god    8 svar 17%
  •  Dårlig    6 svar 13%
  Hvad syntes du om skolens boldbane og andre udendørs
aktivitetsområder
  •  Meget god    6 svar 13%
  •  God    12 svar 26%
  •  Middel    14 svar 30%
  •  Mindre god    9 svar 20%
  •  Dårlig    5 svar 11%
  Hvad er dit indtryk af jeres fælles indendørs
opholdsarealer
  •  Meget god    2 svar 4%
  •  God    21 svar 47%
  •  Middel    16 svar 36%
  •  Mindre god    4 svar 9%
  •  Dårlig    2 svar 4%
  Hvordan vurderer du udsmykningen på skolen(planter, billeder
osv)
  •  God    18 svar 40%
  •  Middel    19 svar 42%
  •  Dårlig    8 svar 18%
  Har eleverne på FE indflydelse på, hvordan skolens lokaler og
områder skal indrettes og udsmykkes
  •  Ja    21 svar 47%
  •  Nej    7 svar 16%
  •  Ved ikke    17 svar 38%
  Syntes du, at mulighederne for at se, hvad der står på tavlen i
klasselokalet er i orden
  •  Ja    24 svar 55%
  •  Nej    8 svar 18%
  •  Ved ikke    12 svar 27%
  Syntes du at stolene i klassen er gode at sidde
  •  Ja    16 svar 36%
  •  Nej    25 svar 57%
  •  Ved ikke    3 svar 7%
  Syntes du at bordene i klassen er gode at sidde
ved.
  •  Ja    27 svar 63%
  •  Nej    7 svar 16%
  •  Ved ikke    9 svar 21%
  Syntes du at lysforholdene i klassen er i orden
  •  Ja    33 svar 75%
  •  Nej    5 svar 11%
  •  Ved ikke    6 svar 14%
  hvor tit oplever du at der er problemer med træk i
klasselokalet
  •  ofte    3 svar 7%
  •  af og til    9 svar 20%
  •  sjældent    20 svar 45%
  •  aldrig    12 svar 27%
  hvor tit oplever du at der er problemer med for høj eller for
lav temperatur i klassen
  •  ofte    14 svar 32%
  •  af og til    16 svar 36%
  •  sjældent    10 svar 23%
  •  aldrig    4 svar 9%
  Hvor tit oplever du at der er problemer med rod i
klassen
  •  ofte    10 svar 23%
  •  af og til    21 svar 49%
  •  sjældent    10 svar 23%
  •  aldrig    2 svar 5%
  Hvor tit oplever du at der er problemer med rengøringen i
klassen
  •  ofte    4 svar 9%
  •  af og til    19 svar 43%
  •  sjældent    16 svar 36%
  •  aldrig    5 svar 11%
  Er du tilfreds med indretningen af dit værelse
  •  Ja    31 svar 70%
  •  Nej    10 svar 23%
  •  Ved ikke    3 svar 7%
  Trækker det på dit værelse
  •  Rigtig meget    0 svar 0%
  •  Meget    6 svar 14%
  •  Middel    13 svar 30%
  •  Ikke meget    12 svar 27%
  •  Slet ikke    13 svar 30%
  Lugter det på dit værelse
  •  Rigtig meget    3 svar 7%
  •  Meget    2 svar 4%
  •  Middel    3 svar 7%
  •  Ikke meget    26 svar 58%
  •  Slet ikke    11 svar 24%
  Er der det nødvendige lys ved din arbejdsplads på
værelset
  •  Ja    26 svar 58%
  •  Nej    10 svar 22%
  •  Ved ikke    9 svar 20%
  Er din madras tilfredsstillende
  •  Ja    12 svar 27%
  •  Nej    26 svar 58%
  •  Ved ikke    7 svar 16%
 

  Undersøgelsen er udarbejdet af DR

 LÆRERINTRA ©
Skolesoft og UNIC 2001-12
Forside Udskrift Information Support