Obligatorisk undervisning

Dansk:

Dansk afsluttes med FSA eller FS10.
Faget er obligatorisk.

Engelsk:

Engelsk afsluttes med FSA eller FS10. Faget er obligatorisk.

Tysk:

Tysk er som udgangspunkt obligatorisk i 8 og 9 klasses og tilvalgsfag i 10 klasse. Tyskundervisningen er tilrettelagt, så det kan afsluttes med FSA eller FS10.

Samfundsfag, kristendomskundskab og historie samlæses i faget Medborgerskab:

Faget er obligatorisk for alle.

Samfundsfag kan blive udtrukket til afgangsprøve i 9.kl

Uddannelses- og erhvervsvejledning:

Den enkelte elev opdager og klarlægge sine muligheder og evner og tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder samt uddannelsespolitikker på ungdomsområdet. Faget er obligatorisk og der aflægges ingen prøve, men udarbejdes en uddannelsesbog.

Matematik:

Skolen tilbyder matematik på forskellige niveauer og faget
afsluttes efter 9. klasse med FSA og efter 1o. klasse med FS10.
Faget er obligatorisk.

Fysik:

Fysik er som udgangspunkt obligatorisk i 8. og 9. klasse.
For 10. klasse er faget et tilvalgsfag.
Faget afsluttes med FSA eller FS10.

Biologi:

Faget læses i 8. og 9. klasse.
Biologi kan blive udtrukket til prøve efter 9. klasse.

Geografi:

Faget læses i 8. og 9. klasse.
Geografi kan blive udtrukket til prøve efter 9. klasse.

Idræt:

Der undervises i idræt på tværgående hold på 8. og 9. klassetrin. Undervisningen er obligatorisk og der aflægges ingen prøver i faget. Der gives en udtalelse i faget idræt på linje med de prøvefag, hvor der gives karakter. Ved afslutningen af undervisningen gives en udtalelse, som skal påføres eksamensbeviset for de elever, der følger undervisningen på 9. klassetrin.

Projektopgave i 8. og 9. klasse

Alle elever, der følger undervisningen på 8. og 9. klassetrin udarbejder en projektopgave ud fra et fælles overordnet emne. Der arbejdes derefter individuelt eller gruppevis med et selvvalgt underemne inden for det overordnede emne.
Projektopgaven afsluttes med fremlæggelse og evaluering.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10. klasse

Alle elever, der følger undervisningen på 10. klassetrin udarbejder en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO'en). Eleven skal i OSO'en arbejde selvstændigt med et emne, der har sammenhæng med uddannelsesplanen og de valgforberedendse aktiviteter, og som peger frem mod en efterfølgende ungdomsuddannelse.

På Fanø Efterskole anser vi OSO'en for at være et godt redskab til brug for elevernes reflektioner over deres voksenliv - herunder også arbejdsliv med den uddannelse, som fremmer deres individuelle livskvalitet.

Fanø Efterskoles tilbud til 10. klasses elever

I 10.klasse er undervisningen i dansk, engelske og matematik obligatorisk. Der kan vælges Fysik/kemi og Tysk. Endvidere undervises der i 4 projekter i løbet af året. Projekterne tager udgangspunkt i områderne: Natur/kultur, National/international, innovation og events samt klar parat flyt hjemmefra. Projekterne er obligatoriske.
I 10.klasse er der mulighed for at kombinere skolegang med praktik/ erhvervsarbejde.