Skolens regler

For at hverdagen kan fungere på en efterskole er der en række praktiske regler som fx omkring brug af mobiltelefoner, at vi ikke må have fjernsyn på værelserne etc. etc. Der er også nogle spilleregler omkring måltiderne og måden vi holder skolen ren på. Alt dette har vi beskrevet i en lille folder "Praktiske oplysninger", som du får når vi mødes på skolen.

Ud over de praktiske regler har vi nogle regler vi lægger meget vægt på, og som altid skal overholdes. Disse regler beskriver at:
Vi behandler hinanden ordentligt, vi passer på skolens, kammeraternes og vore egne ting, engagerer os i undervisningen og bidrager hver især til, at skoleåret bliver udbytterigt og inspirerende for os selv og for de andre elever på skolen, eller sagt mere konkret:

  1. Vi tager hensyn til hinanden, til vores omgivelser og tingene omkring os.
  2. Vi møder til undervisning, måltider, fællesarrangementer og fælles forpligtelser.
  3. Vi lægger vægt på at eleverne er eller bliver røgfrie.
  4. Vi lægger vægt på at eleverne går eller løber morgentur.
  5. Vi lægger vægt på at eleverne får sunde og ernæringsrigtige måltider.
  6. Vi lægger vægt på at eleverne deltager aktivt i skolens forskellige tilbud inden for idræt, motion og bevægelse.
  7. Man må ikke besidde eller indtage øl, spiritus eller euforiserende stoffer på skolen, ved rejse mellem skole og hjem, og når man i øvrigt er under skolens ansvar.