Dagsrytmen på Fanø Efterskole 2012-13

Tid Aktivitet Bemærkninger
7.15 Godmorgen, så står vi op Morgenvagten vækker eleverne. Eleverne redder senge og lufter ud.
Eleverne må sidde frit i Messen. Syge elever SKAL melde sig hos vagtlæreren. Vagtlæreren giver skolemor besked om, hvem der er syg. Såfremt den syge skulle have været i køkkenet (duksepligt), giver vagtlæreren besked til suppleanten.
7.30-7.50 Morgenmad Skolemor tilser de syge mellem kl.08.30-09.00
8.00-8.15 Værelsestjek/rengøring
8.15-8.25 Flaghejsning
8.25-10.00 Undervisning
10.00-10.30 Formiddags pause
Personalet drikker formiddagskaffe i Messen. Eleverne får frugt og brød.
10.30-13.05 Undervisning Eleverne sidder i kontaktgrupper. Vagtlæreren giver ordet til køkkenpersonalet, der præsenterer maden og siger værsgo. Mandagsbordet starter om mandagen, tirsdags bordet om tirsdagen osv.
Vagtlæreren uddeler post, når måltidet er ved at være færdigt. Der gives meddelelser. EFTER meddelelser rydder eleverne af bordene kontaktgruppevis efter samme princip som der spises. Bordformændene ved mandagsbordet SKAL feje Messen efter måltidet om mandagen, tirsdags bordet bordformænd om tirsdagen osv.
12.05-13.00 Middag + pause
13.30-13.45 Undervisning
13.45-14.35 Undervisning m. 5min. pause
14.35-14.50 Pause
14.50-15.35 Undervisning
15.35-16.25 Undervisning m. 5min. pause
16.30 Vagt1 møder
17.30 Forberedelse af aftensmad Vagtlæreren låser op til køkkenet. Dukseeleverne rydder op efter eftermiddags teen og forbereder aftensmaden. Vagtlæreren er i køkkenet sammen med eleverne.
18.00

Aftensmad

Eleverne må sidde frit under aftensmaden. Vagtlæreren udpeger hver dag en elev fra hvert bord til at tørre bordet af efter aftensmaden.
De kontaktgruppeelever der har duksepliger i køkkenet rydder op og vasker op efter aftensmaden. Eleverne er fritaget fra stilletime.
Vagtlærerne foreslår aktiviteter (fra k.19.45-21.00), såfremt eleverne ikke selv har arrangeret noget.
18.45-19.45 Stilletimer og duskepligter Der udføres duksepligter på skolen. Den kontaktgruppe der har duksepligter bliver i Messen efter aftensmaden og sættes i gang med duksepligter
19.45

Aktiviteter

Vagt2 møder kl. 20.00 vagt1 har fri

20.45 Forberedelse af aftente Vagt2 låser op til køkkenet og hjælper de kontaktgruppe elever der har duksepligten (aften te)
Dukseeleverne rydder op efter aftente.
21.00
21.00-21.30 Aftente
22.00 Elever på egen gang
22.15 Elever på eget værelse
22.30 GODNAT og SOV GODT Nattevagten kan tilkaldes på tlf. 75164775
23.00 Vagt2 fri